در حفاظت از انقلابی که ثمره مبارزات انقلابیون پاک نهاد ایرانیست در طول تاریخ خونبار شیعه
برگرفته از وبلاگ ارزشی حاج رضا(یاد باد آن روزگاران یاد باد )

هوالمحبوب

با سلام

            چند روز پیش وقتی آن خانم خبرگار از این آدمک شبیه آدم یعنی مشاعی سوال کرد شما کی استعفاء می دهید برای روزگار ملتم متاسف شدم مردمی که برای مبارزه با اسرائیل سالهاست راهپیمایی می کنند برای پیروزی حزب الله لبنان شیرینی پخش می کنند باید از زبان مردکی که خود را انقلابی دو آتشه هم جا زده و نفوذی اندر نفوذی هم هست بشنود ما با همه ملتهای دنیا دوست هستیم و ملت اسرائیل را مثال می زند این آدم مغرض نمی فهمد اینها اصلا یک ملت نیستند بلکه گروهی  اوباش و اراذل هستند که از همه جای دنیا توسط جنایتکاران صهیونیستی در کشور اشغال شده فلسطین گرد هم جمع شده و غده سرطانی به نام رژیم اشغالگر قدس را تشکیل داده اند همین گروه ارازل و اوباش که مشاعی از آنها با عنوان ملت اسرائیل نام می برد همه مسلح بوده و در شهرکهای ایجاد شده توسط اشغالگران با کمک نیروهای نظامی صهیونیستی خانه های فلسطینیان را برسرشان خراب می کنند اینها را از همه جای دنیا جمع کرده اند و با یک دروغ بزرگ نام آنها را ملت گذاشته اند خدا رحمت کند امام عزیزمان را هرگز از رژیم نامشروع و غاصب فلسطین به نام اسرائیل نام نبرد یعنی از دید امام هرگز این رژیم مشروعیت نداشت اما این مردک (مشاعی) ظاهرا مامور است که درلباس یک مدیر در دولت انقلابی و اصولگرا این دولت را مشروعیت بدهد ظاهرا فکر می کند با مطرح کردن بعضی شعارهای تند بر علیه اسرائیل می تواند عمق حرفهای احمقانه اش را لاپوشانی کند . متاسفانه وجود افرادی همانند مشاعی در دولت اصولگرا و ارزشی دکتر احمدی نژاد شیرینی بسیاری از زحمات طاقت فرسای این دولت را به کام مردم و بسیاری دیگر از مسئولین انقلابی و زحمتکش تلخ می کند برای بنده و بساری دیگر بسیار جای سوال دارد چرا حاج داوود احمدی نژاد که از مخالفان سرسخت حضور مشاعی در این مسئولیت بوده است استعفاءداده است خیلی ها می گویند دوستی بسیار قدیمی بین رئیس جمهور و مشاعی باعث شده رئیس جمهور در مقابل این مردک کوتاه بیاید ولی خدا کند چنین نباشد !

رحیم مشاعی این عامل نفوذی دشمنان انقلاب را اخراج ومحاکمه کنید

آدمیکه خوب می داند چه بلایی بر سر اصولگرایی در میآورد

به نظر من سوال ملت ما از رئیس جمهور انقلابی و اصولگرایمان باید این باشد چرا این آدم را از هیئت دولت اخراج نمی کند ؟

خیلی از دوستان می گفتند رئیس جمهور مرد سر سختی است !! والبته بنده نیز معتقدم  سرسختی ایشان در مقابل باج خواهی دشمنان انقلاب مثال زدنی است اما معتقدم در خصوص عدم اخراج مشاعی عنوان اخراج نکردنش سرسختی نیست می تواند این حرکت تداعی لجبازی یا چیزی دیگر  با خواسته بسیاری از مردم انقلابی و دیندار باشد و احتمالا شاید نسبت فامیلی و شاید نظرات غیر کارشناسانه بعضی از مشاورین جاهل ایشان را در این موضع انداخته است به هر صورت خواسته همه ما اخراج و محاکمه مشاعی است و از این خواسته خودمان کوتاه نخواهیم آمد .

          اما در خصوص قوه قضاییه این بحث هم در آنجا هم وجود دارد لجبازی رئیس قوه قضاییه در عدم تغییر در دادستانی تهران که با حمایت جانبدارانه از دکتر جاسبی جلوی عدالت الهی را گرفته است برای همه انقلابیون این ذهنیت را تداعی می کند که عدالت در قوه قضاییه برای عدالت خواهان تعطیل و قدرتمندان در این قوه با نفوذ در حاشیه امن قرار دارند و خواسته ما نیز تغییرات اساسی در قوه قضاییه بخصوص در دادستانی تهران است.

دکتر جاسبی را محاکمه واخراج کنید

تا کی باید این آدم را تحمل کرد

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۸۷ساعت   توسط آرش   |